Forsikring og skade

Stokke IL har egen forsikring som sikrer våre medlemmer i forhold til anlegg, dugnad og grunnleggende idrettslig aktivitet.

I tillegg, for aldersgruppen 13 år og eldre, krever Norges Skiforbund egen skilisens. Mer informasjon får dere på denne siden: https://www.skiforbundet.no/norges-skiforbund/skil… (Gjelder også voksne aktive mosjonister).