Treningsavgifter Stokke IL - Ski 2022

7-9 årkr 100 
10-12 år
kr 100
13-16 årkr 200
17+ aktivkr 500
Aktiv B
kr 400 
Skivennkr 300

Treningsavgiften forfaller på høsten hvert år. I tillegg kommer kontingent til Stokke IL Hovedlag kr 300 pr. år (forfaller i begynnelsen av mai hvert år).
I tillegg vil det fra 13 år og eldre komme krav til lisens / forsikring til Skiforbundet.