Informasjon for deg som er nytt medlem i
Stokke Idrettslag
Velkommen i Stokke IL!
Vi vil med dette ønske deg velkommen til klubben vår. Vi håper du vil trives i Stokke IL! Klubben har ca. 1500 medlemmer i alle aldre og på alle nivåer. Alt du trenger å vite om aktiviteten i klubben, finner du på klubbens hjemmeside; www.stokkeil.no.

Ditt medlemskap i Stokke IL styrer du selv gjennom https://minidrett.no, den applikasjonen er sentral for ditt medlemskap og hvilke aktiviteter du er med på i vår klubb.


Grener organisert i 6 undergrupper og 2 utvalg
Stokke IL har 6 undergrupper. Disse er fotball, håndball, orientering, ski, turn og e-sport. I tillegg er petanque og Allidrett organisert med egne utvalg. Mer detaljert informasjon om aktivitetene i hver gruppe og utvalg finnes på hjemmesidene. 


 

Medlemskap i klubben
Det koster kr 300,- pr år å være medlem av Stokke IL. Du blir medlem når første kontingent er betalt. Kontingentens størrelse fastsettes av lagets medlemmer på årsmøte. Betalt kontingent gir også rett til å være med på årsmøter og ha stemmerett der.

I tillegg til denne kontingenten har de ulike gruppene en treningsavgift som varierer fra gruppe til gruppe. Medlemskontingenten for inneværende år sendes normalt ut om våren. Treningsavgiften sendes separat. Treningsavgiften betales digitalt på https://minidrett.no 

I noen idretter må det også betales en "lisens" til det aktuelle særforbundet før du kan delta i konkurranser. I denne "lisensen" ligger det ofte en forsikringsordning som kommer deg til gode ved eventuelle idrettsskader. Lisensens størrelse fastsettes normalt på særforbundets årsmøte/ting.

(Stokke IL er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF), og NIF krever at alle som driver aktivitet i en av sine klubber, må være medlem av klubben.)


Dugnader og inntektskilder
Klubben vår er en frivillig organisasjon som krever litt innsats fra alle medlemmer. Alle gruppene bidrar på egne dugnader for sine grupper eller lag. Avvikling av ulike arrangementer, utkjøring av toalett- og tørkepapir samt salg av ulike produkter er vanlige dugnadsaktiviteter. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å engasjere seg, det å dele engasjement gir mye glede.

Vi har også inntekter via sponsorer, og vi tjener litt på grasrotandelen hvor du kan registrere Stokke IL som mottaker av din grasrotandel.


Organisering og møter
I Stokke IL har vi et hovedstyre. Gruppene er også organisert med egne styrer, der lederen deltar i hovedstyret. Det er mange verv som skal fylles. Har du lyst til å bidra organisatorisk, meld i fra om din interesse!

Hvert år i mars avholdes årsmøtet. Saker til årsmøtet må sendes inn til styret senest to uker i forkant. Innkalling finnes på gruppas hjemmeside i forkant. Følg med jevnlig på våre nettsider, der annen nyttig informasjon blir annonsert.


Et lite ord til de foresatte…
Husk at idrett først og fremst skal være moro samtidig med å utvikle oss sosialt og fysisk. Vi har utarbeidet noen foreldrevettregler som vi oppfordrer dere til å lese og følge. 


Vi ønsker også deg velkommen i klubben og håper du og ditt barn vil trives!